اخبار

09

در راستای ارزیابی دو سالانه GMP،بازرسان شرکت سنوفی از سبحان انکولوژی بازدید نمودند.

در راستای ارزیابی دو سالانه GMP،بازرسان شرکت سنوفی از سبحان انکولوژی بازدید نمودند.
بازرسان شرکت سانوفی از تاریخ 24 تیر ماه به مدت چهار روز از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی بازدید نمودند. این بازدید که به منظور ارزیابی دو سالانهGMP و بررسی روند پیشرفت سبحان انکولوژی در جهت تولید فرآورده­های دارویی ضدسرطان انجام شده است، بازرسان شرکت سنوفی، بخش­های مختلف تولید، آزمایشگاه، تضمین کیفیت، انبار و تکنیکال را مورد ارزیابی قرار دادند.
تعداد مشاهده خبر: (234)
  • در راستای ارزیابی دو سالانه GMP،بازرسان شرکت سنوفی از سبحان انکولوژی بازدید نمودند.
  • در راستای ارزیابی دو سالانه GMP،بازرسان شرکت سنوفی از سبحان انکولوژی بازدید نمودند.
  • در راستای ارزیابی دو سالانه GMP،بازرسان شرکت سنوفی از سبحان انکولوژی بازدید نمودند.
  • در راستای ارزیابی دو سالانه GMP،بازرسان شرکت سنوفی از سبحان انکولوژی بازدید نمودند.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج