اخبار

22

ورود داروی انکوکپ به بازاردارویی ایران

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی  با همکاری شرکت داروسازی باران موفق به تولید کپسول کاپسیتابین  500 میلیگرم با نام تجاری انکوکپ گردیده که این محصول در درمان سرطانهای سینه، مری، معده و کولورکتال کاربرد دارد.

تعداد مشاهده خبر: (67)
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج