اخبار

09

در پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ سبحان انکولوژی موفق به اخذ گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

در پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ سبحان انکولوژی موفق به اخذ گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 27 تیر ماه 1397 با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استانداری گیلان برگزار شد.

در این همایش که رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان، جمعی از مسئولین و  مدیران واحدهای صنعتی استان حضور داشتند، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی موفق به اخذ گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

تعداد مشاهده خبر: (181)
  • در پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ سبحان انکولوژی موفق به اخذ گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
  • در پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ سبحان انکولوژی موفق به اخذ گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
  • در پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ سبحان انکولوژی موفق به اخذ گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج