اخبار

20

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت لبنان از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت لبنان از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

کارشناسان دارویی وزارت بهداشت کشور لبنان یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در صدر هیاتی 13 نفره از شرکت سبحان انکولوژی بازدید نمودند. در این بازدید که به منظور اشنایی با محصولات شرکت، ثبت محصول و همکاری در زمینه صادرات دارو انجام شده است، رئیس و دبیر انجمن داروسازان و تعدادی از کارشناسان وزارت بهداشت لبنان حضور داشتند. کارشناسان ازبخش های مختلف تولید و تکنیکال شرکت بازدید نمودند.

تعداد مشاهده خبر: (363)
  • بازدید کارشناسان وزارت بهداشت لبنان از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
  • بازدید کارشناسان وزارت بهداشت لبنان از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج