اخبار

31

سبحان انکولوژی گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد.

سبحان انکولوژی گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با استعانت از الطاف الهی پس از انکه عملکرد سال 1394 این شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت، براساس ایین نامه اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان و به استناد مصوبه کمیته فنی مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، شایسته ی احراز دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد. 

تعداد مشاهده خبر: (282)
  • سبحان انکولوژی گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد.
  • سبحان انکولوژی گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج