17
چکیده: يران دومين توليدكننده نانو داروي ضدسرطان در جهان شد تولید انبوه داروی ضد سرطان به نام 'دوكسوروبیسین لیپوزومال' با فناوری نانو روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه طی مراسمی در شركت داروسازی سبحان انكولوژی آغاز شد. بهره برداری از خط تولید نانو داروی ضدسرطان برای اولین بار در ایران در شركت سبحان انکولوژی وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) انج... ادامه »
13
چکیده: محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد. محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد.محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد. محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد.محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد. محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد.محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد. محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد.محتوای خبر در این بخش قرار می گیرد. محتوای خبر در این بخش قرار می ... ادامه »
10
چکیده:   ادامه »
09
خبر اول
چکیده:   ادامه »
07
خبر جدید
چکیده: در این بخش محتوای خبر وارد میشود. در این بخش محتوای خبر وارد میشود.  در این بخش محتوای خبر وارد میشود. در این بخش محتوای خبر وارد میشود.